Mądrzy ludzie, innowacyjne technologie, dobra atmosfera, wielkie rzeczy do zrobienia

Dostarczamy usługi i rozwiązania dla rynku energii. Wykorzystujemy najlepsze doświadczenia, technologie i wiedzę by uwolnić potencjał relacji odbiorca – dostawca, dostarczając korzyści obu stronom.

SayEnergy umożliwia dostawcom energii zmianę świadomości odbiorcy, jego edukację, motywację i budowę długoterminowej relacji, otwierając nowe możliwości w zakresie usług energetycznych i usług powiązanych.

Pomagamy dostawcom i odbiorcom energii oszczędzać. Oszczędzać prąd, gaz, pieniądze i nasze środowisko!

Wykorzystujemy zaawansowane techniki behawioralne i marketingowe wsparte wielowymiarową analizą danych i nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Lubimy duże dane ;-)

Dostarczamy platformę usługową SayEnergy Customer Engagement – dla odbiorców i dostawców usług energetycznych.

Wspieramy procesy transformacji do inteligentnych sieci, umożliwiając pełne wykorzystanie inwestycji w inteligentne liczniki, wdrażanie nowych produktów i usług, interaktywne zarządzanie popytem.

Nie ma tańszej energii niż energia zaoszczędzona. Wiemy jak skutecznie motywować do oszczędzania i poszanowania energii. Jesteśmy pasjonatami i zmieniamy świat na lepszy dla nas i przyszłych pokoleń.