Platforma SayEnergy Customer Engagement dla dostawców i odbiorców energii.

Aplikacja Web

Podstawowy kanał dostępu do informacji i usług dla odbiorców energii.
Interaktywna, spersonalizowana i bezpieczna aplikacja web.

Więcej

Aplikacja mobilna

Energia w kieszeni ;-) Alerty i powiadomienia. Daj wygodę swoim Klientom. Docieraj do nich z właściwą informacją o właściwej porze.

Więcej

Email i SMS

Wykorzystaj email do komunikacji ad-hoc i pozwól Klientom subskrybować swoje raporty. Alerty i krótkie komunikaty z platformy wysyłaj SMS'em.

Więcej

Poczta

Docieraj do szerszego grona ze spersonalizowanymi, atrakcyjnymi wydrukami - raportami energetycznymi, ofertami, ...

Więcej

Smart Home

Zintegruj platformę SayEnergy z sieciami smart home swoich Klientów. Dla wygody i prawdziwie dynamicznego DR - pozwól technologii "się dogadać".

Więcej

raporty i alerty

Energia. Koszty. Wpływ na środowisko. Porównania z poprzednimi okresami, podobnymi użytkownikami, realizacja planu. Ostrzeżenia o nietypowym zużyciu, wysokim rachunku.

Więcej

wirtualny dom

Punkt odniesienia dla zużywanej energii. Budynek, urządzenia, użytkownicy i preferencje. Pozwala na ocenę, porównanie i wskazówki dla poprawy efektywności energetycznej.

Więcej

porady

Jak efektywniej korzystać z energii? Zmieniać zachowania, urządzenia lub swój dom. Oszczędzać nie rezygnując z wygody. Porady i sugestie dobrane dla użytkownika.

Więcej

plany

Planowanie działań oszczędnościowych sugerowanych przez porady. Ustawianie celów oszczędzania dla energii, pieniędzy lub ograniczenia wpływu na środowisko.

Więcej

punkty i nagrody

Punktowy program lojalnościowy. Punkty przyznawane za różne aktywności użytkowników, wymieniane na rabaty na produkty i usługi.

Więcej

produkty i usługi

Kontekstowa prezentacja usług i produktów jeszcze bardziej zwiększających efektywność energetyczną odbiorców. Rabaty za punkty. Sieć partnerów.

Więcej

segmentacja

Poznaj swoich Klientów. Używaj wielu wymiarów danych do dynamicznego segmentowania. Dopasuj komunikaty i ofertę zwiększając ich skuteczność.

Więcej

kampanie

Traktuj swoich Klientów indywidualnie. Planuj, uruchamiaj i monitoruj kampanie, kierując do nich komunikaty i ofertę korzystając ze wszystkich kanałów.

Więcej

analizy

Korzystaj z informacji o zużyciu energii, pogodzie, profilach Klientów i ich aktywności. Udoskonalaj swoją ofertę, usługi i swój biznes.

Więcej

zarządzanie treścią

Korzystaj z opcji szablonów lub twórz nowe treści. Spersonalizowane raporty z danymi i wkresami, komunikaty i oferty.

Więcej

big data

Platforma SayEnergy wydajnie przetwarza bardzo duże ilości danych. Możesz w pełni wykorzystać inwestycję w nowe liczniki i budowane relacje z Klientami.

Więcej

integracja

Integrujemy dane z wielu zewnętrznych źródeł i systemów. Dane wsadowe i dane online.

Więcej

dane

Analizujemy i łączymy dane z różnych obszarów. Tworzymy pełen widok Klienta na rynku energii.

Więcej

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i poufność mają najwyższy priorytet. Cały proces przetwarzania informacji jest zabezpieczony zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami.

Więcej

APLIKACJA WEB

Podstawowy kanał dostępu do informacji i usług dla odbiorców energii.
Interaktywna, spersonalizowana i bezpieczna aplikacja web.

Aplikacja web platformy SayEnergy to podstawowy sposób dostępu do informacji dla odbiorców energii i usług. Wykorzystując nadany login i hasło użytkownicy uzyskują wgląd do aktualnych, przygotowanych dla nich raportów, porad, ofert produktów i usług zwiększających ich efektywność energetyczną. Aplikacja pozwala na dostosowanie prezentowanych raportów, budowanie profilu wirtualnego domu i ustalanie celów oszczędzania. Informacje prezentowane są w czytelny sposób, edukując i motywując do działania. Użytkownicy mogą dzielić się swoimi osiągnięciami w zwiększaniu efektywności energetycznej publikując wybrane informacje w portalach społecznościowych.
System zapisuje aktywności użytkowników pozwalając na dalsze, jeszcze lepsze dostosowanie kierowanej do nich komunikacji i oferty.

RAPORTY I ALERTY

Energia. Koszty. Wpływ na środowisko. Porównania z poprzednimi okresami, podobnymi użytkownikami, realizacja planu. Ostrzeżenia o nietypowym zużyciu, wysokim rachunku.

Platforma SayEnergy czytelnie prezentuje dane o zużyciu energii elektrycznej i/lub gazu – pozwalając użytkownikom na zorientowanie się jaka jest ich efektywność energetyczna. Prezentowane informacje obejmują trzy podstawowe aspekty – ilość energii w kWh, koszt energii w walucie oraz wpływ na środowisko wyrażony w kg wyemitowanego do atmosfery CO2. Dane prezentowane są na bieżąco i w ujęciu historycznym. Podstawowy zestaw informacji dostępny jest jako Raport Energetyczny. Użytkownicy aplikacji web i aplikacji mobilnych mają dodatkowo możliwości zmiany parametrów przeglądanych raportów. Porównania pokazują jak zużycie zmienia się w czasie oraz jak wygląda na tle grupy odbiorców o podobnym profilu. Dostępne są także informacje o pogodzie dla lokalizacji użytkownika. Śledzone są postępy realizacji założonych celów oszczędzania. System wylicza typowe profile, prognozy i może ostrzegać o nietypowym zużyciu czy zbliżającym się dużym rachunku.

APLIKACJE MOBILNE

Energia w kieszeni ;-) Alerty i powiadomienia. Daj wygodę swoim Klientom. Docieraj do nich z właściwą informacją o właściwej porze.

Urządzenia mobilne dają wygodę dostępu do informacji i usług w praktycznie dowolnym miejscu i czasie. Dziś korzysta z nich zdecydowana większość Twoich Klientów. Aplikacje mobilne platformy SayEnergy pozwalają tym użytkownikom na bieżąco śledzić swoje wykorzystanie energii i reagować na zdarzenia prezentowane jako alerty lub powiadomienia - na przykład na komunikaty demand response (DR). Jeszcze większą funkcjonalność można uzyskać integrując platformę SayEnergy z domową siecią smart home. Aplikacja pozwoli wówczas na sterowanie wybranymi funkcjami, urządzeniami czy profilami automatyzującymi reakcje na komunikaty DR. Aplikacje dostępne są na telefony i tablety z systemami iOS i Android.

EMAIL I SMS

Wykorzystaj email do komunikacji ad-hoc i pozwól Klientom subskrybować swoje raporty. Alerty i krótkie komunikaty z platformy wysyłaj SMS'em.

Platforma SayEnergy automatyzuje proces komunikacji poprzez email i sms. Email może stać się podstawowym kanałem do regularnego udostępniania Raportów Energetycznych. System pozwala na wykorzystanie szablonów html i wysokiej jakości, zoptymalizowanych do wysyłki, załączników PDF. Krótkie powiadomienia, jak np. komunikaty DR mogą być wysyłane jako wiadomości SMS.

SMART HOME

Zintegruj platformę SayEnergy z sieciami smart home swoich Klientów. Dla wygody i prawdziwie dynamicznego DR - pozwól technologii "się dogadać".

Systemy Smart Home i wszelkiego rodzaju automatyka w odbiornikach energii – takich jak systemy ogrzewania lub sprzęt AGD – są źródłem dodatkowych danych o tym jak zużywamy energię. Jednocześnie, to właśnie tego rodzaju systemy, dzięki automatyzacji i sterowaniu odbiornikami, pozwolić mogą na pełne korzystanie z dynamicznych taryf na energię i programów demand response. Przy akceptacji Klientów zapewniają odpowiednią skuteczność takich programów dbając o wygodę i odciążając samych użytkowników. Platforma SayEnergy może zostać zintegrowana z różnymi systemami Smart Home, zapewniając przepływ komunikatów DR i uzupełniając informacje o zużyciu energii o dodatkowe dane – np. precyzyjną desegregację zużycia.

POCZTA

Docieraj do szerszego grona ze spersonalizowanymi, atrakcyjnymi wydrukami - raportami energetycznymi, ofertami, ...

Raporty Energetyczne i inne treści mogą też trafiać do twoich Klientów w formie papierowej. Platforma SayEnergy umożliwia przygotowanie wysokiej jakości kolorowych, spersonalizowanych wydruków w masowej skali. Usługa może obejmować pełen proces logistyczny z wydrukiem i doręczeniem włącznie.

RAPORT ENERGETYCZNY

Podstawowy raport informujący odbiorcę o jego efektywności energetycznej. Przygotowywany za ustalony okres, najczęściej udostępniany w formie wydruku dostarczanego pocztą, lub pliku pdf załączanego do email'a. Zawiera informacje o zużytej energii, wpływie na środowisko, kosztach oraz porównania. Prezentuje wybrane dla użytkownika porady. Usługi zarządzania treścią platformy SayEnergy pozwalają na dostosowanie zawartości. Raport motywuje do działania i zachęca do skorzystania z aplikacji web i aplikacji mobilnych.

PORADY

Jak efektywniej korzystać z energii? Zmieniać zachowania, urządzenia lub swój dom. Oszczędzać nie rezygnując z wygody. Porady i sugestie dobrane dla użytkownika.

System dobiera i prezentuje porady skierowane do użytkowników energii wskazujące jak mogą oni poprawić swoją efektywność energetyczną. Użytkownicy mogą przeglądać porady korzystając z różnych kryteriów – np. potencjału oszczędności, obszaru, ponoszonego kosztu, popularności, oceny. Porady zachęcają do podjęcia rejestrowanych przez system akcji typu zrobię / nie, dziękuję. Mogą być także dodane do indywidualnego planu działań.

PLANY

Planowanie działań oszczędnościowych sugerowanych przez porady. Ustawianie celów oszczędzania dla energii, pieniędzy lub ograniczenia wpływu na środowisko.

Odbiorcy energii korzystający z platformy SayEnergy zachęcani są do podejmowania postanowień i planowania oszczędności jakie chcą osiągnąć w danym okresie. Użytkownicy ustalają cele i tworzą listy działań „do zrobienia” korzystając z proponowanych porad. Realizacja ustalonych celów jest na bieżąco śledzona i pokazywana w raportach użytkownika.

WIRTUALNY DOM

Punkt odniesienia dla zużywanej energii. Budynek, urządzenia, użytkownicy i preferencje. Pozwala na ocenę, porównanie i wskazówki dla poprawy efektywności energetycznej.

Odbiorcy energii zachęcani są do uzupełnienia swojego profilu, oraz profilu swojego „wirtualnego domu”. Wirtualny dom zawiera kluczowe dla zużycia energii parametry z zakresu:

  • charakterystyki budynku
  • systemów ogrzewania
  • użytkowników i ich preferencji
  • kluczowych odbiorników energii

Informacje z profilu pozwalają między innymi na porównania zużycia z podobnymi odbiorcami, dopasowanie porad jak poprawić efektywność energetyczną, oszacowanie gdzie i jak zużywana jest energia i dopasowanie opcji nowych produktów i usług.

PUNKTY I NAGRODY

Punktowy program lojalnościowy. Punkty przyznawane za różne aktywności użytkowników, wymieniane na rabaty na zakup produktów i usług.

Platforma SayEnergy wykorzystuje zasady behawioralne i elementy gier motywując i pozwalając użytkownikom zdobywać punkty. Punkty przyznawane mogą być za różnego typu aktywności użytkownika (np. uzupełnienie profilu, działania na poradach, udział w programie DR) oraz dane o zużyciu energii. Punkty mogą być wymieniane rabaty na zakup produktów i usług jeszcze bardziej zwiększających efektywność energetyczną odbiorców energii.

PRODUKTY I USŁUGI

Kontekstowa prezentacja usług i produktów jeszcze bardziej zwiększających efektywność energetyczną odbiorców. Rabaty za punkty. Sieć partnerów.

Wzrost efektywności energetycznej odbiorców energii może wymagać działań związanych z dostosowaniem taryf i zakupem nowych produktów i usług. Platforma SayEnergy pozwala na kontekstowe prezentowanie informacji o produktach i usługach proponowanych konkretnym Klientom, na podstawie zebranych wcześniej informacji. Produkty i usługi prezentowane w systemie pochodzą od dostawców usług korzystających z platformy SayEnergy i/lub partnerów własnych lub partnerów SayEnergy.

SEGMENTACJA

Poznaj swoich Klientów. Używaj wielu wymiarów danych do dynamicznego segmentowania. Dopasuj komunikaty i ofertę zwiększając ich skuteczność.

Zbierane w platformie SayEnergy dane mogą zostać wykorzystane do precyzyjnego kierowania komunikatów i dopasowanej oferty. System umożliwia wielowymiarowe filtrowanie danych, na bieżąco pokazując liczebność tworzonych segmentów w wielu wariantach. Utworzone definicje segmentów mogą być wykorzystywane jako szablony. Można też skorzystać z biblioteki pre-definiowanych segmentów. Dane wykorzystywane do segmentacji są na bieżąco aktualizowane przez system.

KAMPANIE

Traktuj swoich Klientów indywidualnie. Planuj, uruchamiaj i monitoruj kampanie, buduj komunikaty i ofertę korzystając ze wszystkich kanałów.

Zaprojektuj i uruchamiaj kampanie do skierowane do zdefiniowanych segmentów. Wykorzystaj mikro-targetowanie aby zwiększyć skuteczność i obniżyć koszty działań marketingowych. Zaplanuj scenariusz działań korzystając z akcji realizowanych przez platformę we wszystkich dostępnych kanałach (web, mobile, emial, sms, pdf i wydruki). Monitoruj realizację i analizuj wyniki.

ANALIZY

Korzystaj z informacji o zużyciu energii, pogodzie, profilach Klientów i ich aktywności. Udoskonalaj swoją ofertę, usługi i swój biznes.

Platforma SayEnergy pozwala łączyć i analizować informacje o zużywanej energii z informacjami z profilu 'wirtualny dom', preferencjami użytkowników, ich aktywnością i informacjami zewnętrznymi. Możliwe jest wykonywanie analiz danych historycznych, danych bieżących oraz prognozowanie. Wbudowane algorytmy umożliwiają między innymi wyznaczanie profili zużycia w różnych zakresach czasu i w korelacji z profilem odbiorcy. Prognozy wyliczane są z użyciem szczegółowych danych pogodowych.

ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ

Korzystaj z opcji szablonów lub twórz nowe treści. Spersonalizowane raporty z danymi i wykresami, komunikaty i oferty.

Platforma SayEnergy umożliwia przygotowanie i zarządzanie szablonami raportów i komunikatów kierowanych do Klientów. Korzystając z definicji wykresów i zmiennych można przygotować atrakcyjne, spersonalizowane treści udostępniane masowo przez web, email, sms czy w formie wydruku.

BIG DATA

Platforma SayEnergy wydajnie przetwarza bardzo duże ilości danych. Możesz w pełni wykorzystać inwestycję w nowe liczniki i budowane relacje z Klientami.

System przygotowany jest do obsługi wielkich wolumenów danych pochodzących z “inteligentnych” liczników (np. odczyty godzinowe, co 15 min.) Architektura i zastosowane rozwiązania zapewniają prawie liniową skalowalność umożliwiając obsługę setek miliardów rekordów i milionów użytkowników.

INTEGRACJA

Integrujemy dane z wielu zewnętrznych źródeł i systemów. Dane wsadowe i dane online.

Mechanizmy integracji danych platformy SayEnergy zapewniają wydajne przetwarzanie, wysoką jakość danych i niezbędne interfejsy do zewnętrznych źródeł. Dane o zużyciu energii mogą być pobierane z różnych systemów: head-end, meter data management, systemu billingowego. Wykorzystujemy API i standardowe protokoły dobrane do wymogów procesu, reżimu odświeżania i systemów źródłowych.

DANE

Analizujemy i łączymy dane z różnych obszarów. Tworzymy pełen widok Klienta na rynku energii.

Model danych i mechanizmy wykorzystywane w systemie pozwalają na utworzenie spójnego widoku danych podstawowych Klienta. Jest on łączony z potokami danych energetycznych, behawioralnych, profilami budynków, danymi geograficznymi, pogodowymi, danymi statystycznymi. Tak budujemy kompletny obraz odbiorcy energii – dostarczając korzyści obu stronom – Klientom i dostawcom.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i poufność mają najwyższy priorytet. Cały proces przetwarzania informacji jest zabezpieczony zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami.

Każdy krok, począwszy od akwizycji danych, przez ich integrację, składowanie, przetwarzanie i w końcu udostępnianie został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i poufności informacji (privacy by design). Większość przetwarzania danych odbywa się na danych odpersonalizowanych. Dane przesyłane do aplikacji są szyfrowane. Dostęp do aplikacji wymaga autentykacji i autoryzacji realizowanej przy pomocy bezpiecznego połączenia i systemu kluczy. Rozumiemy jak ważne są bezpieczeństwo i poufność danych Klientów, zapewniamy je stosując najlepsze praktyki i rozwiązania technologiczne.