Polityka Prywatności SayEnergy

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi stanowi integralną część Regulaminu Korzystania z Usług SayEnergy Sp. z o.o.

Wskazuje ona praktyki w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych w Usługach SayEnergy (witryny sayenergy.com, energhub.com, a także aplikacje mobilne i inne powiązane witryny i usługi dostarczane przez SayEnergy, odwołujące się do tego dokumentu).

Korzystając z Usług SayEnergy, jako Użytkownik, powierzasz nam swoje informacje. Dzięki temu możemy świadczyć i doskonalić oferowane usługi związane z racjonalnym wykorzystaniem energii i wody oraz ochroną środowiska. Prywatność użytkowników jest dla SayEnergy bardzo ważna, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. 

Korzystając z witryn i Usług SayEnergy potwierdzasz zapoznanie i akceptujesz warunki niniejszej Polityki. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

Gromadzone informacje

Zbieramy następujące informacje:

  • informacje podstawowe, bez identyfikacji osobowej użytkownika (np. język, adresy URL, adres IP, dane o przeglądarce, identyfikatory aplikacji, dane o systemie, urządzeniu, lokalizacji, dane demograficzne), 
  • dane osobowe które użytkownik podaje podczas rejestracji konta, lub w udostępnionym narzędziu do zarządzania swoim profilem, oraz 
  • wszelkie inne dane wprowadzane przez użytkowników niezbędne do świadczenia danej usługi - np. dane budynku dla którego wykonujemy audyt energetyczny, parametry wyszukiwania produktów i usług, dane o zużytej (lub/i wyprodukowanej) energii i wodzie, opinie, zapytania, oceny.

Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

Cel przetwarzania informacji

Gromadzone informacje przetwarzane są w celach świadczenia usług takich jak:

  • edukacja i motywowanie do zwiększania efektywności energetycznej i racjonalnego korzystania z wody
  • wykonanie usługi bilansu energetycznego zgodnie z wypełnionym profilem Użytkownika i budynku, 
  • rekomendacji i prezentacji odpowiednich produktów i usług zwiększających efektywność energetyczną, efektywne korzystanie z wody i pomagających chronić środowisko,
  • udostępnianie analiz i odczytów energii oraz wody z liczników Użytkownika, systemów oferowanych przez SayEnergy, systemów oferowanych przez podmioty współpracujące, operatorów systemów przesyłowych i sprzedawców tych mediów,
  • marketingu produktów i usług związanych z efektywnym korzystaniem energii i wody, ochroną środowiska, oferowanych przez SayEnergy i podmioty trzecie – dostawców i sprzedawców tych produktów i usług, władze lokalne i rządowe, oraz inne podmioty trzecie współpracujące z SayEnergy (Partnerzy)

Podstawowe dane techniczne, takie jak wersja przeglądarki, adresy URL, IP, informacje o błędach, informacje diagnostyczne, czas transakcji i operacji, gromadzone są w celu technicznej administracji usług.

Informacje zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii (np. tagi pikselowe, pamięć lokalna urządzenia użytkownika, w tym pamięć podręczna przeglądarki) w narzędziach do śledzenia aktywności, służą do zwiększania wygody Użytkowników oraz zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług.

Możemy łączyć informacje z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi z innych Usług SayEnergy.

Jeżeli zechcemy użyć Twoich danych w celu innym, niż wskazany w niniejszej Polityce Prywatności, najpierw poprosimy o Twoją zgodę.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SayEnergy. SayEnergy jako administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnym z celem w jakim zostały one udostępnione oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie danych

SayEnergy może udostępniać dane Użytkowników, w tym dane osobowe, swoim Partnerom, wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane przez Użytkowników i z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa. 

Informacje podstawowe, bez identyfikacji osobowej użytkownika mogą być automatycznie gromadzone przez SayEnergy i Partnerów podczas odwiedzania naszych witryn za pomocą elektronicznych narzędzi, takich jak pliki cookie lub znaczniki pikseli. 

Usługi SayEnergy mogą korzystać z kodów stron trzecich, w tym kodów firmy Google w ramach usług Google Analytics, Google Adwords. Usługi te wykorzystują pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika, analizy sposobu wykorzystania witryny przez Użytkowników, monitoringu ruchu w witrynach. Szczegóły dotyczące usług Google dostępne są pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html 

SayEnergy może przekazać Twoje dane osobowe w przypadkach wymaganych przez prawo, jeżeli jest to koniczne do rozwiązania sporów, zbadania problemów lub zapewnienia zgodności z Regulaminem Świadczenia Usług, albo na wniosek upoważnionych na mocy prawa organów, lub gdy jest to konieczne do ochrony praw lub aktywów SayEnrgy, Twoich lub Partnerów.

Informacje z innych źródeł

Możemy otrzymać informacje o Tobie, w tym dane osobowe, od upoważnionych przez Ciebie stron trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się i skojarzeniem Konta Użytkownika w Usługach SayEnergy z kontem serwisu zewnętrznego, od sprzedawców mediów i usług i innych Partnerów SayEnergy i połączyć je z informacjami jakie otrzymaliśmy od Ciebie w celu świadczenia Usług SayEnergy. 

Zmiana właściciela

W przypadku zmiany właściciela na skutek przejęcia, połączenia lub sprzedaży aktywów innemu podmiotowi SayEnergy zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich Twoich danych,w tym danych osobowych, do tego podmiotu. Poinformujemy Cię w takim przypadku (przez ogłoszenie na stornie sayenergy.com/pl/kontakt lub przesłany email) umożliwiając Ci zmianę zakresu przenoszonych danych lub rezygnację z takiego przeniesienia.

Aktualizacja i zmiana informacji

Jako zarejestrowany Użytkownik Usług SayEnergy możesz przeglądać, uaktualniać i zmieniać wprowadzone przez siebie dane osobowe w udostępnionym narzędziu ‘mój profil’. Możesz także skontaktować się z nami i poprosić o usuniecie swoich danych.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa by chronić Twoje dane przed nieupoważnionym udostępnieniem, zmianą lub utratą. Połączenia do naszych aplikacji są szyfrowane protokołem SSL, dane autoryzacji są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, dostęp do serwerów ograniczony jest do osób upoważnionych. Nasze aplikacje wymagają nowych wersji przeglądarek internetowych z aktualnymi zabezpieczeniami. Pomimo takich wysiłków nie możemy (nikt nie może) w pełni wyeliminować ryzyka ani zagwarantować stuprocentowej ochrony Twoich danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie, dostęp lub utratę Twoich danych w przypadku awarii, lub kradzieży.

Korzystanie przez dzieci

Usługi SayEnergy nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy danych osobowych od osób o których wiemy, że nie mają ukończonego 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że nasz Użytkownik nie ma skończonych 13 lat podejmiemy kroki w celu usunięcia jego danych osobowych z naszych systemów.

Zmiany w Polityce Prywatności

Jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany na stornie sayenergy.com/pl/privacy, i/lub poinformujemy Cię przez email.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy kierować adres: info@sayenergy.com

Inne opcje kontaktu znajdują się na stronie  sayenergy.com/pl/kontakt.


Ostatnia aktualizacja: 2017-07-27

--------------------------------------------------------------------

SayEnergy Sp. z o.o.

Ul. Nieduża 7,

02-274 Warszawa, Polska